info@fadinihd.ir +98 (21) 44200040

فرستنده رادیویی با 433.92 مگاهرتز کوارتز فرکانس

resize_img


433.92 گیرنده رادیویی مگاهرتز و یا – کانال فرستنده با برد بیش از 120 متر است.

گیرنده های رادیویی و دسترسی فرستنده کد تعیین شده توسط شیب سوئیچها.

دیوار نصب شده BIRIO A8 هوایی گنجانده شده است.

، به اندازه جیب نسخه کوچکتر این امکان را به دستگاه را به دست در تمام زمانها.

دانلودها


pdf-iconDeclaration of confo… 91,33 kb

pdf-iconInstallation manual 157,23 kb

pdf-iconInstallation manual 278,07 kb


قابلیت ها

• رادیو گیرنده خارجی
• پلاگین در گیرنده رادیویی