info@fadinihd.ir +98 (21) 44200040

نصب آسان، اپراتور دروازه زیرزمینی نوسانی هیدرولیکی – روغنی

resize_img

در حال حاضر، محوطه دروازه حمایت از قوی ترین از ever.SO قدرتمند به عنوان تنها FADINI توانید آن را. مصمم به شما را متعجب.

جدید محوطه دروازه حمایت برای COMBI 787® دروازه زیرزمینی motor.A تک محفظه برای تک موتور. ساختار در 5 میلی متر صفحه جامد فلزی با دروازه مکانیکی گنجانیده شده در موقعیت های باز و دروازه اختتامیه متوقف می شود.

 

دانلودها:


pdf-iconInstallation manual 3,97 mb

pdf-iconData sheet 178,95 kb

pdf-iconDeclaration of confo… 75,36 kb


قابلیت ها:

• حداکثر وزن 1000 دروازه Kgsingle
• طول حداکثر 6 دروازه MSingle
• زاویه چرخش 110 درجه