info@fadinihd.ir +98 (21) 44200040

برای NYOTA 115 – MEC 200 – MEC 200 LB – MEC 600

resize_img


برنامه نویس ریزپردازنده الکترونیکی در کشویی با موتور تک فاز و سه فاز بدون خازن.

اجازه می دهد تا استفاده و نیمه اتوماتیک. سازگار با تمام امکانات منطق برنامه ریزی شده و برای گنجاندن کارت گیرنده رادیویی.

تابع کنترل ها Deadman نیز موجود است.

 

 

دانلود


pdf-icondeclaration of confo… 169,35 kb

pdf-icondepliant 595,37 kb

pdf-iconinstallation manual 854,93 kb

pdf-icondeclaration of confo… 169,35 kb

pdf-iconinstallation manual 854,93 kb

pdf-iconfunctions_ELPRO 2,88 mb


قابلیت ها

• چراغ کوچک
• عملکرد باز عابر پیاده
• گام به گام توسط به گام تابع
• عملکرد ساعت
• کنترل ها Deadman
• تک و سه فاز استفاده