info@fadinihd.ir +98 (21) 44200040

سری CORAL and VIGILO
سری STRABUC
سری MASPI

resize_img


 

ایده آل برای حفاظت مغازه، پنجره ها، مغازه ها و ورودی و یا به عنوان لوازم جانبی برای تکمیل دیگر در حال حرکت سیستم های کنترل ترافیک ارسال. نصب و راه اندازی در سطح زمین ساده و فوری آن را یک راه حل موثر است که همچنین خوش به بافت شهری سازگار است. آنها با مجریان پیچ سطح طبقه یا فلنج در cement.An اختیاری برچسب انعکاسی تایید نوع غرق شود آمده را می توان به بالای پست استفاده شده است.

فلش LED ها رنگ کهربا فقط برای سری Strabuc ارائه شده است.

 

دانلودها


 


قابلیت ها