info@fadinihd.ir +98 (21) 44200040
 1. درب های هیدرولیک

  اسلاید یک
  سطح تخصصی که شرکت فادینی به آن رسیده است در این بخش خلاصه می گردد.
 2. همکاری

  اسلاید دو
  نهایت کیفیت در عملکرد و کارکرد طولانی مدت
 3. شرکت فادینی

  اسلاید سه
  تخصص شرکت فادینی در این بخش خلاصه می گردد.
 4. فادینی

  اسلاید چهار
  تخصص شرکت فادینی در این بخش خلاصه می گردد.
 5. محصولات

  اسلاید پنج
  تخصص شرکت فادینی در این بخش خلاصه می گردد.

INTERTRAFFIC 2016

INTERSEC 2016

PERIMETER PROTECTION 2016

new BART 350

4q

new COMBI 787

5q

Next exhibition

6q

Next Exhibition

new MIRI 4 LED

8q