info@fadinihd.ir +98 (21) 44200040
 • درب های هیدرولیک

  سطح تخصصی که شرکت فادینی به آن رسیده است در این بخش خلاصه می گردد.
 • همکاری

  نهایت کیفیت در عملکرد و کارکرد طولانی مدت
 • شرکت فادینی

  تخصص شرکت فادینی در این بخش خلاصه می گردد.
 • فادینی

  تخصص شرکت فادینی در این بخش خلاصه می گردد.
 • محصولات

  تخصص شرکت فادینی در این بخش خلاصه می گردد.
دربازه بازکن های الکترومکانیکی

دربازه بازکن های الکترومکانیکی

اپراتور دروازه الکترو مکانیکی کشویی

مشاهده محصولات
درب ها و در بازکن های هیدرولیک - روغنی

درب ها و در بازکن های هیدرولیک - روغنی

اپراتور الکترومکانیکی نوسانی مسکونی

مشاهده محصولات
پست کنترل ترافیک هیدرولیک - روغنی

پست کنترل ترافیک هیدرولیک - روغنی

ترافیک پست کنترل های هیدرولیک – روغنی

مشاهده محصولات
پست کنترل ترافیک دستی و ثابت

پست کنترل ترافیک دستی و ثابت

ترافیک پست کنترل های دستی جمع شدنی

مشاهده محصولات
موانع ترافیکی هیدرولیکی - روغنی

موانع ترافیکی هیدرولیکی - روغنی

موانع توافیکی هیدرولیکی – روغنی

مشاهده محصولات